Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 9 ja 10).

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Kooli määramiseks tuleb 1. klassi astuva lapse vanemal esitada taotlus Tallinna Haridusametile. Seda saab teha ajavahemikul 1.- 15. märtsini 2020  eKoolis või Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).

Abiks on: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Hiljemalt 20. maiks teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid, millisesse kooli laps on määratud (eKooli kaudu või e-posti aadressil või lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil).

 

Lisainfot leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt.

  

1.klassi
  
Sa oled siin: Avaleht Vastuvõtt 1. klass