d

Vabad õpilaskohad 

Andmed uuendamisel!

Klass Õpilasi Kohti
1.a klass   24
1.b klass   24
1.c klass   24
1.d klass   24
2.a klass   24
2.b klass   24
2.c klass   24
2.d klass   24
3.a klass   24
3.b klass   24
3.c klass   24
3.d klass   24
4.a klass   24
4.b klass   24

4.c klass

 

24

4.d klass

 

24

5.a klass   24
5.b klass   24
5.c klass   24
6.a klass   24
6.b klass   24
6.c klass   24
7.a klass   24
7.b klass   24
7.c klass   24
8.a klass   24
8.b klass   24
8.c klass   24
9.a klass   24
9.b klass   24
9.c klass   24
10.a klass   32
10.b klass   32
11.a klass   32
11.b klass   32
12.r klass   32
12.b klass   32

 

 

vabad kohad 

1. klassi koolitarbed

 • koolikott 
 • pinal
 • kolm harilikku pliiatsit (keskmise pehmusega HB)
 • värvipliiatsid 
 • pliiatsiteritaja (kogujaga)
 • viltpliiatsid
 • kustutuskumm
 • õpilaspäevik (algklassiõpilasele, kuupäevadega)
 • 16 joonega vihik 3tk
 • abijoonega vihik 3tk
 • kaks ruudulist vihikut (mitte suure ruuduga)
 • kaks joonlauda:
           20-30 cm pikkune joonlaud (kindlasti mittepainduv, soovitavalt puidust),
           lühike joonlaud, mis mahub pinalisse
 • head käärid 
 • liimipulk
 • plastiliin
 • voolimisalus
 • pastellkriidid
 • guaššvärvid - 6 värvi (ka valge värv)
 • veetops (kaanega)
 • värvide segamisalus
 • üks pakk majapidamispaberit
 • pintslid 2 tk (0,5 cm lapikpintsel ja suurem pintsel)
 • joonistuspaber A4 ja A3
 • värvilised paberid A4 (kahepoolsed, mida saab ka voltida)
 • vihikute mapp
 • kooliriided (üks koolivormi element kohustuslik)
 • vahetusjalatsid heleda tallaga, vahetusjalatsite kott (riidest)
 • lühike dress ja pikk dress
 • õue- ja sisespordijalatsid (sisejalatsid heleda tallaga)
Kõikidel esemetel peavad olema nimed, et omanik nad alati üles leiaks. 
 

1.klass

Vastuvõtt 10. klassi

1.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel kaks 10. klassi järgmistele õppesuundadele:
 • reaal-majanduse õppesuund, 

 • sotsiaal-riigiteaduste õppesuund
 • humanitaar-meedia õppesuund,

 • loodusteaduste õppesuund.

Õppesuundade tutvustus

1.2. Vastuvõtukatsetel sooritavad TLG gümnaasiumiastmel õppida soovijad  inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles testid, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses, ning õppesuuna testi. 
1.3. Kui 9. klassi tunnistusel on ainult  hinded "4-5", siis tuleb II vooru pääsemiseks sooritada õppesuuna test.
1.4. Vastuvõtukatsed toimuvad 20. ja 21. märtsil 2018 kell 15.00.
1.5. Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 17. märtsiks registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.
1.6. Katsetele tulles peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia. 
1.7. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks kooli kümnendatesse klassidesse moodustatakse kooli direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon.
1.8. Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis. 
      1.8.1. Punktide arvestamise aluseks võetakse järgmine protsendiskaala (v. a eesti keeles):
 • 90-100% punktide arvust - 10 punkti;
 • 70-89% punktide arvust - 8 punkti;
 • 50-69% punktide arvust - 6 punkti;
 • 0-49% punktide arvust - 0 punkti.

       1.8.2. Eesti keeles kasutatakse järgmist skaalat: 

 • 0-5 viga - 10 punkti;
 • 6-15 viga - 8 punkti;
 • 16-20 viga - 6 punkti;
 • üle 20 vea - 0 punkti.
1.9. Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest punkte järgmiselt: 
 • ainult hinded "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 30 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 25 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 20 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 4 punkti;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 2 punkti;
 • kolm või enam "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti.
1.10. Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel.
1.11. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. 
1.12 Vestlused toimuvad aprillikuu jooksult.
1.13. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. 
1.14. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ja vestluse tulemus. 
1.15. Vastuvõtukatsete põhjal gümnaasiumi õpilaskandidaadiks nimetatud õpilased avalikustatakse kooli kodulehel kodeeritult hiljemalt kaks nädalalt pärast vestlusi.
1.16. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1. septembrini
1.18. Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15. - 22. juunini kooli kantseleis
1.19. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed, järgmised dokumendid:
 • põhikooli lõputunnistuse,
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia, 
1.20. Kui vastuvõtukatsetel edukalt esinenud õpilane loobub õppekohast, tuleb oma soovist koolile teatada e-kirja teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Selle alusel arvatakse õpilaskandidaat nimekirjast välja.
1.21.      Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu 1. augustist kuni 21. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta tehakse 29. augustiks.
 

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-id 9 ja 10.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Kooli määramiseks tuleb 1. klassi astuva lapse vanemal esitada taotlus Tallinna Haridusametile. Seda saab teha ajavahemikul 1.- 15. märtsini 2018 eKoolis või Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).

Abiks on: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Hiljemalt 20. maiks teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid, millisesse kooli laps on määratud (eKooli kaudu või e-posti aadressil või lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil).

Infopäev meie kooli määratud õpilaste vanematele toimub 23. mail 2018. a kell 18.00 kooli aulas.

Kool avab 4 klassikomplekti:

$      - matemaatika-muusika suunitlusega klass (1. klassi I poolaastal lisatund matemaatikat, mis II poolaastast asendub programmeerimisega;       lisamuusikatund, kus õpitakse plokkflööti. Programmeerimise ja muusikatunnid jätkuvad 4. klassini;

       - inglise keele suunitlusega klass (inglise keele õpe algab 1. klassi II poolaastast);

       -  inglise keele ja spordi suunitlusega klass (üldkehalise ettevalmistuse treeningud ja võõrkeel 1. klassi II poolaastast).

       - loovuse suunitlusega klassi (loovuse arendamine läbi mõttemängude, loovtööde ja erinevate projektide).

 

Õppetöö 2018/2019. õppeaastal toimub ühes vahetuses, 1. klasside koolipäeva pikkus on neli tundi (kell 8.00-11.45).

Kes soovivad oma last panna inglise keele ja spordi suunitlusega klassi, saavad oseleda spordi- ja võistlusmängude päeval 24. mail kell 18.00 kooli võimlas (selga spordiriided ja jalga spordijalanõud, mille tallad ei tekita põrandale triipe).

Kui Tallinna Haridusamet on määranud lapse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse, tuleb vanemal esitada kooli kantseleisse avaldus, kus on märgitud ka see, millise suunitlusega klassis soovib laps õppida. Avaldusi võetakse vastu alates 25. maist. Õpilased määratakse klassidesse vastavalt vanema soovile, arvestades avalduste saabumise järjekorda.

Lisaks tuleb meie kooli esitada hiljemalt augusti eelviimasel nädalal järgmised dokumendid:

a) lapse sünnitunnistus (või selle koopia),
b) lapse tervisekaart,
c) koolivalmiduskaart.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Millisesse klassi laps on määratud, teavitatakse lapsevanemaid meili või kirja teel alates 19. juunist. Alates 15. juunist komplekteerib kool vabaks jäänud õppekohad vastavalt avalduste laekumise ajalisele järjekorrale.

Lisainfot leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt.

  

1.klassi
  

Veel artikleid...

Sa oled siin: Avaleht Vastuvõtt Vastuvõtt