Gümnaasiumi tunnijaotusplaan

Reaal-majanduse õppesuund

Reaal-majanduse õppesuund

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2 1
Kirjandus 2    
B2 võõrkeel 1 2
B1 võõrkeel 2      
Matemaatika 5    
Bioloogia        
Geograafia 2        
Keemia 1        
Füüsika 2      
Mehhatroonika ja robootika          
Joonestamine   1      
Ajalugu 2      
Ühiskonnaõpetus          
Inimeseõpetus 1          
Muusika 1      
Kunst          
Kehaline kasvatus 2      
Majandus- ja ettevõtlusõpe        
Praktiline meedia   2      
Uurimistöö alused        
Kokku 23 5 24 22 

 

 

Humanitaar-meedia õppesuund

Humanitaar-meedia õppesuund  

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2  
Kirjandus 2 1 1 2 2  
Meedia    2   2   1
B2 võõrkeel  1 2 2 1 2 3
B1 võõrkeel  2   2   1 1
Matemaatika  3 1 3   2 1
Bioloogia      2   2  
Geograafia  2   1      
Keemia  1   2      
Füüsika  2   2   1  
Ajalugu  2   2 1 2 1
Ühiskonnaõpetus          2  
Inimeseõpetus  1          
Psühholoogia    1        
Inimene ja õigus            1
Globaliseeruv maailm            1
 Avalik esinemine   1   1    
 Muusika 1   1   1  
 Kunst         2  
 Kehaline kasvatus    2   1  
 Uurimistöö alused       2    2
 Kokku 21  22  20   11 

 

 

Loodusteaduste-rekreatsioonikorralduse õppesuund 

Loodusteaduste- rekreatsioonikorralduse  õppesuund

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2 1
Kirjandus 2   1 1 2  
B2 võõrkeel 1 2 2 1 2 2
B1 võõrkeel 2   2   1 1
Matemaatika 5   5   4 1
Bioloogia     2   2  
Geograafia 2   1      
Keemia 1   2      
Füüsika 2   2   1  
Rakendusbioloogia           1
Praktiline bioloogia   1        
Mehhatroonika ja robootika       1    
Joonestamine       1    
Vaba aja korraldus   1        
Ajalugu 2   2   2  
Ühiskonnaõpetus         2  
Inimeseõpetus 1          
Muusika 1   1   1  
Kunst         2  
Kehaline kasvatus 1 1 2 1 2  
Praktiline meedia   2   1    
Uurimistöö alused       2   2
Kokku 22 7 24 8 23 8

 

 

Õpetajate konsultatsioonid 

 Õpetaja

Päev

Tund

Alli Aigro

teisipäev

8.tund või kokkuleppel

Madean Altsoo

esmaspäev

7.tund

Imre Anton

Iga päev

7.tund

Irene Artma

neljapäev

7.tund

Jana Asperk

esmaspäev

neljapäev

7.-8. tund

8.tund

Irma Bluds

kolmapäev

7.-8.tund

Lemme-Liis Elp

reede

7.tund

Eva Hanni

teisipäev

8.tund

Merje  Hendrikson

teisipäev

6.tund ja kokkuleppel

Eva Jakovlev

esmaspäev

6.tund

Indrek Jalas

esmaspäev

kokkuleppel

Piret Järvela

esmaspäev

8.tund

Kaarin Kaeval

esmaspäev

neljapäev

5.tund

Malle Kask

neljapäev

8.tund

Marju Kiipus

kolmapäev

5.-6. tund ja kokkuleppel

Elle Klooster

neljapäev

8.tund

Reilika Krims

teisipäev

7.tund

Merilin Kruuspan

neljapäev

5.-6.tund

Epp-Mare Kukemelk

kolmapäev

kokkuleppel

Indrek Läns

kolmapäev

8.tund

Lea Laus

teisipäev

8.tund

Kersti Leok

kokkuleppel

 

Maie Lepik

kolmapäev

7.tund

Vilve Lepik

neljapäev

7.-8.tund

Kelly Lepind

esmaspäev

7.tund

Viktor Leshkin

reede

8.tund

Annika Linnas

neljapäev

reede

7.tund

6.tund

Janeli Lõoväli

teisipäev

5.tund ja kokkuleppel

Kaire Mäe

esmaspäev

Kell 13.10-15.30

Kristel Mäekask

reede

8.tund

Ingrid Mäesalu

kolmapäev

7.-8.tund

Tarmo Mäesalu

teisipäev

kokkuleppel

Eliis Maripuu

teisipäev

7.tund ja kokkuleppel

Lagle Matto

esmaspäev

7.-8.tund

Jevgenia Meškenaite

esmaspäev

neljapäev

6.-8.tund (põhikool)

8.tund (gümnaasium)

Julia Mihhailova

neljapäev

8.tund

Kristiine Mõttus

reede

6.tund

Kristjan Must

teisipäev

kolmapäev

neljapäev

reede

kokkuleppel

Tiiu Neeme

teisipäev

kolmapäev

neljapäev

kokkuleppel

Liis Olt

neljapäev

8.tund ja kokkuleppel

Marelle Padu

teisipäev

7.tund ja kokkuleppel

Railo Paun

teisipäev

7.tund

Pille Pilliroog

teisipäev

6.tund ja kokkuleppel

Helje Pukk

reede

5.tund

Pirgit Purju

kolmapäev

7.tund ja kokkuleppel

Helme Pärn

teisipäev

7.tund

Helve Pääro

kolmapäev  8.tund ja kokkuleppel

Marju Rahkema-Tilk

kolmapäev

7.tund ja kokkuleppel

Sirje Reilson

teisipäev

8.tund

Katrin Reinsalu

teisipäev

5.tund

Kristiina Remmel

kolmapäev

7.tund

Meelis Rum

esmaspäev 8.tund ja kokkuleppel

Kersti Seeba

neljapäev

8.tund

Meeri Sild

teisipäev

8.tund

Tiina Stamm

teisipäev

neljapäev

6.tund

7.tund

Natalia Zereen

reede

7.tund ja kokkuleppel

Tatjana Tšernõš

kolmapäev

8.tund

Tiina Vau

reede

7.tund ja kokkuleppel

Merike Veldt-Nurmela

neljapäev

1.tund

Ago Viigipuu

kolmapäev

9.tund ja kokkuleppel

Sirje Volmer

kolmapäev

8.tund ja kokkuleppel

 

s

Õppematerjalid

Uurimistöö juhendid

Gümnaasiumi uurimistöö juhend

Põhikooli loovtöö juhend

Inglise keel

Meeri Sild

10. klassi õpiku lisamaterjal

http://puzzleform10.pbworks.com/w/page/27361860/FrontPage

11. klassi lisamaterjal

http://teachpuzzle11.pbworks.com/w/page/19981508/FrontPage

sisenemiseks küsi õpetajalt salasõna

12. klassi lisamaterjal

http://teachpuzzle12.pbworks.com/w/page/28278645/FrontPage

sisenemiseks küsi õpetajalt salasõna

 

Eesti keel ja kirjandus

Tiiu Neeme

Sahver. Veebipõhised õppematerjalid 2.- 4. kooliastmele

http://sahver.wikispaces.com/

Baudelaire (esitlus)

http://koolielu.ee/waramu/view/076f2f783d12aade816927bfb87887cb0281c97f

Impressionism. Prantsuse kunstist eesti kirjanduseni (esitlus)

http://koolielu.ee/waramu/view/3dabb96759d059425f63644e6fdd7b36740b5ba2

 

Kasulikke linke

Keeleveebi sõnastikud - http://www.keeleveeb.ee/

Eesti keele käsiraamat -  http://www.eki.ee/books/ekk09/

EKI keelenõuanne - http://keeleabi.eki.ee/

Eesti rahvaluule andmebaasid - http://www.folklore.ee/ebaas/

 

Matemaatika

Vilve Lepik

KollektsioonLemillis:

http://lemill.net/content/webpages/kolmnurga-pindala/view   (lisamaterjal, ülesanne)

http://lemill.net/content/presentations/kolmnurkade-vordsuse-tunnus/view (esitlus)

http://lemill.net/content/webpages/lineaarfunktsioon-i/view     (tööleht )

http://lemill.net/content/webpages/arvu-pi-paeva-tahistamine/view

( ajalooline ülevaade arvu Pii kohta, praktiline ülesanne, mida võib edukalt kasutada ülemaailmse arvu Pii päeva tähistamiseks 14.märtsil)

http://lemill.net/community/people/vilve1/collections/taisnurkne-kolmnurk/content/webpages/pythagoras-ja-tema-kuulus-teoreem-1

(Pyhtagorase teoreem, tööleht)

http://lemill.net/community/people/vilve1/collections/taisnurkne-kolmnurk/content/webpages/pythagorase-teoreem-kordamisulesanded-2

(Pythagorase teoreemi rakendused - kordamisülesanded iseseisvaks lahendamiseks )

http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/nelinurgad-7-kl

(tööleht)

Koolielus:

http://koolielu.ee/waramu/view/b5cf67a1d5dcb7683df3f26afa9defa2d2c0de80

(Pythagorase teoreem, viide LeMilli saidile)

Mahukas õppematerjal (kaasautor)

Lõbusad protsendid – õppematerjal protsendi iseseisvaks õppimiseks

http://www.elvag.edu.ee/~pihlap/protsent/index.html

 

Bioloogia

Ingrid Mäesalu

E Viljastumine -    https://docs.google.com/file/d/0B5TXOp4DfLKzTE5OaEtVdGx5NjA/edit>

E Roomajad - https://docs.google.com/file/d/0B5TXOp4DfLKzV2xRRjF5Z09sOWc/edit>

 

Vetikad - http://www.slideshare.net/inni75/vetikad

Algloomad - http://www.slideshare.net/inni75/e-algloomad

Ainuõõssed - http://www.slideshare.net/inni75/ainussed-2656792

 

 

Kasulikke linke

Eesti taimed - http://bio.edu.ee/taimed/

Eesti selgroogsed loomad - http://bio.edu.ee/loomad/

bioloogia mudelid - http://bio.edu.ee/

lülijalgsed - http://www.zbi.ee/satikad/

Samblad - http://www.hkhk.edu.ee/samblad/

Samblikudhttp://www.hkhk.edu.ee/samblikud/

virtuaalne herbaarium - http://www.cybernature.ee/herb/

 

 

Gümnaasiumi tunnijaotuskava

 Reaal-majanduse õppesuund 

Reaal-majandusklass

10 klass

11 klass

12 klass

RÕK

KV

RÕK

KV

RÕK

KV

Eesti keel 

2

 

2

 

2

 

Kirjandus

2

 

1

1

2

 

Võõrkeeled

 

 

 

 

 

 

B2 võõrkeel

1

2

2

1

2

1

B1 võõrkeel

2

 

2

 

1

 

Matemaatika

5

 

5

 

4

 

Loodusained

 

 

 

 

 

 

Bioloogia

 

 

2

 

2

 

Geograafia (loodusgeograafia) 

1

 

1

 

 

 

Keemia

1

 

2

 

 

 

Füüsika

2

 

2

 

1

 

Mehhatroonika ja robootika

 

 

 

1

 

 

Joonestamine  

 

1

 

1

 

 

Sotsiaalained

 

 

 

 

 

 

Ajalugu

2

 

2

 

2

 

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

2

 

Inimeseõpetus

1

 

 

 

 

 

Geograafia (inimgeograafia) 

1

 

 

 

 

 

Muusika

1

 

1

 

1

 

Kunst

 

 

 

 

2

 

Kehaline kasvatus

2

 

2

 

1

 

Majandus- ja ettevõtlusõpe

 

 

 

1

 

1

Prakt.meedia-film, heli, foto

 

2

 

1

 

 

Uurimistöö alused

 

 

 

1

 

 1

 

Humanitaar-meedia õppesuund 

Humanitaar-meedia õppesuund

10 klass

11 klass

12 klass

RÕK

KV

RÕK

KV

RÕK

KV

Eesti keel 

2

 

2

 

2

 

Kirjandus

2

1

1

2

2

 

Meedia

 

3

 

1

 

 

Võõrkeeled

 

 

 

 

 

 

B2 võõrkeel

1

2

2

1

2

2

B1 võõrkeel

2

 

2

 

1

1

Matemaatika

3

 

3

 

2

 

Loodusained

 

 

 

 

 

 

Bioloogia

 

 

2

 

2

 

Geograafia (loodusgeograafia) 

1

 

1

 

 

 

Keemia

1

 

2

 

 

 

Füüsika

2

 

2

 

1

 

Sotsiaalained

 

 

 

 

 

 

Ajalugu

2

 

2

1

2

1

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

2

 

Inimeseõpetus

1

 

 

 

 

 

Geograafia (inimgeograafia) 

1

 

 

 

 

 

Psühholoogia

 

1

 

 

 

 

Inimene ja õigus

 

 

 

 

 

Globaliseeruv maailm

 

 

 

 

 

Filosoofia

 

1

 

1

 

 

Muusika

1

 

1

 

1

 

Kunst

 

 

 

 

2

 

Kehaline kasvatus

2

 

2

 

1

 

Uurimistöö alused

 

 

 

1

 

 

Loodusteaduste-rekreatsioonikorralduse õppesuund  

Loodusteaduste-rekreatsioonikorralduse õppesuund

10 klass

11 klass

12 klass

 

RÕK

KV

RÕK

KV

RÕK

KV

Eesti keel 

2

 

2

 

2

 

Kirjandus

2

 

1

1

2

 

B2 võõrkeel

1

2

2

1

2

1

B1 võõrkeel

2

 

2

 

1

1

Matemaatika

5

 

5

 

4

 

Loodusained

 

 

 

 

 

 

Bioloogia

 

 

2

 

2

 

Geograafia (loodusgeograafia) 

1

 

1

 

 

 

Keemia

1

 

2

 

 

 

Füüsika

2

 

2

 

1

 

Rakendusbioloogia

 

 

 

 

 

1

Geoinformaatika

 

 

 

 

 

1

Elementide keemia

 

1

 

 

 

 

Teistsugune füüsika

 

 

 

 

 

1

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

 

1

 

 

 

 

Mehhatroonika ja robootika

 

 

 

1

 

 

Joonestamine

 

 

 

1

 

 

Sotsiaalained

 

 

 

 

 

 

Ajalugu

2

 

2

 

2

 

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

2

 

Inimeseõpetus

1

 

 

 

 

 

Geograafia (inimgeograafia) 

1

 

 

 

 

 

Muusika

1

 

1

 

1

 

Kunst

 

 

 

 

2

 

Kehaline kasvatus: kehaline kasvatus 

1

1

2

1

2

 

Praktiline meedia

 

2

 

1

 

 

Uurimistöö alused

 

 

 

1

 

 

 

Sa oled siin: Avaleht Vastuvõtt Õppetöö