Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu liikmed

1. Diana Kaljuvee- lapsevanem

2. Anita Veskus- lapsevanem

3. Frank Tuuksam - lapsevanem

4. Kristjan Kukk - lapsevanem

5. Kristiina Tohver - lapsevanem

6. Natalia Zereen - õpetaja

7. Meelis Rum - õpetaja

8. Anna-Maria Rebane - õpilane

9. Vadim Belobrovtsev - linna esindaja

 

Hoolekogu koosolekud 

10.12.2015

Päevakord:

1.Õpilaste tunnustamisest

2.Koolivormist

3.Erinevatest koolielu korraldustest

4.Jooksvad küsimused

Otsustati:

1. Teha kooli kodukorda täiendus

01.10.2015

Päevakord:

1.Põhikooli klasside piirmäära kehtestamine

2.Kooli komplekteerimisest

3.Eelmisest õppeaastast

4.Alanud õppeaastast

5.Kooli kodukorra ning hindamisjuhendi parandused

6.Uue hoolekogu lastevanemate esindajate valimisest

 

Otsustati:

Otsustati kiita heaks:

1.ülemise piirmäära kehtestamine kooli hoolekogu poolt

2.muudatused kooli hindamisjuhendis

3.muudatused kooli kodukorras

26.05.2015 

Päevakord:

1. Info koolitöö korraldusest ja kooli finantsilisest olukorrast

2. Kooli komplekteerimisest järgmiseks kooliaastaks

3. Õpilasesinduse ülevaade oma tööst

4. Küsimused ja vastused

Otsustati:

1. Kiita heaks kooli uus õppekava koos hoolekogu poolt lisatud ettepanekuga.

 

25.03.2015

Päevakord:

1.Infot koolitöö korralduses

2.Kooli finantsilisest olukorrast

3.Kooli komplekteerimisest järgmiseks õppeaastaks 

4.Õpilasesinduse ülevaade oma tööst

5.Küsimused ja vastused

Otsustati: konkreetseid otsuseid ei tehtud.

 

11.11.2014

Päevakord:

1. Kokkuvõte kooliaasta esimesest poolest

2. Koolielust Viljandi koolitulistamise taustal

3. MTÜ tegevusest

Otsustati:

1. Täiendada kooli kodukorda järgmise punktiga: 8.5 Õpetajal on õigus hilinenud gümnaasiumiõpilast tundi mitte lubada ja märkida ta puudujaks 

Sa oled siin: Avaleht Hoolekogu