Eksamid ja tasemetööd 2016/17. õa-l

Riigieksamid

 

Eksam

Eksami toimumisaeg

Eesti keel (kirjalik)

26. aprill 2017

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)

2. mai 2017

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)

3. – 5. mai, 8. –9. mai 2017

Matemaatika (kirjalik)

12. mai 2017

 
 
Põhikooli lõpueksamid
 

Eksam

Eksami toimumisaeg

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)

1. juuni 2017

Matemaatika (kirjalik)

7. juuni 2017

Valikeksam (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus)

13. juuni 2017

Valikeksam (inglise, saksa või vene keel)

13.-14. juuni 2017

 
Tasemetööd
 
3. klass
Eesti keel – 10. mai 2017
Matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017
 
 
6. klass
Eesti keel – 3. mai 2017
Matemaatika – 9. mai 2017
Muu õppeaine (kas ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus) – 18. mai 2017
 
Sa oled siin: Avaleht Eksamid ja tasemetöö