Õpetajate ja lastevanemate infovahetuse head tavad

1.  Õpetajad vahendavad lastevanematele infot põhiliselt e-kooli ja meili teel.

2.  Õpetajatel ei ole tööl mobiiltelefone. Õpetajale saab helistada õpetajate tuppa (668 4805) või erakorralisel juhul kooli kantseleisse (668 4802).

3.  Lastevanematel palume jälgida, et nende kontaktandmed oleksid e-koolis õiged. Vanem ise valib, millised andmed ta koolile edastab (soovitame siiski edastada vähemalt ühe mobiiltelefoni numbri erakorraliste juhtumite tarbeks).

4.   Õpetaja püüab vastata meilile ühe tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Sama ootame ka vanematelt.

5.   Kui vanemal tekib mingi probleem õppeainega seoses, siis palume esimese sammuna pöörduda aineõpetaja poole. Kui pöördute meili teel, siis võite soovi korral koopia lisada ka klassijuhatajale ja/ või psühholoogile ja/või sotsiaalpedagoogile. Kui probleem ei lahene, siis palume pöörduda õppealajuhataja poole.

6.   Kui lapsevanem soovib kohtuda õpetajaga, siis palume eelnevalt kohtumine kokku leppida.

7.   Klassijuhataja on valmis vähemalt korra trimestris korraldama lastevanemate koosolekut, kui selleks vajadus tekib. Kui klassis avaldavad soovi vähemalt seitsme õpilase vanemad ja teavitavad sellest klassijuhatajat, siis korralab klassijuhataja lastevanemate koosoleku.