Keelatud aine(te)/eseme(te) äravõtmise akt

 

 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium                                                               
 
Isiku andmed, kellelt aine(d)/ese(med) ära võetakse
 
Nimi:_____________________________________
 
Klass: ____________________________________
 
Kuupäev: _________________________________
 
Koht: _____________________________________
 
 
Ära võetav(ad) aine(d)/ese(med):

 

 
 
Aine(te)/eseme(te) äravõtmise põhjus:

 

 

 
 
Aine(d)/eseme(d) võttis ära
 
Nimi: ___________________________________
 
 
Ära võetud aine(d)/ese(med) on üle antud
 
Nimi: ___________________________________
 
Allkiri: __________________________________
 
Kuupäev: _______________________________