Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi territooriumil transpordivahendite parkimise kord

1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi territooriumil on sõiduautosid ja busse lubatud parkida kooli töötajatel, kutsutud külalistel ja kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.
1.1. Õppetöö ajal (kell 7.30-16.00) ja öösel (kell 23.00-7.30) on territooriumile sissesõiduks ja parkimiseks vajalik territooriumi valdaja kirjalik luba.
1.2. Õhtusel ajal (kell 16.00-23.00) parkimiseks ei ole territooriumi valdaja kirjalik luba vajalik. 
1.3. Kooli territooriumil on maksimaalseks lubatud sõidukiiruseks 20 km/h.
2. Jalgrattaid, mopeede ja mootorrattaid on kooli territooriumil lubatud parkida kooli töötajatel, õpilastel, kutsutud külalistel ja kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.
3. Transpordivahendeid on lubatud parkida ainult kooli sissesõiduteega külgnevatel siseõuealadel.
4. Koolimaja esisel sissesõiduteel on parkimine keelatud ja sinna pargitud sõidukid teisaldatakse.
5. Parkijad on kohustatud täitma kooli valvetöötaja juhiseid.
6. Käesoleva korra korduval rikkumisel kaotab isik Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi territooriumile transpordivahendiga sissesõidu õiguse
 

<-- Tagasi