Garderoobi kasutamise kord

1. Garderoobi uksed avatakse hommikul kell 7.30 ja suletakse kell 18.00
2. Teiseks tunniks tulijatele avatakse uks kella 8.30 – 9.00.
3. Õpilased panevad oma üleriided nagidesse, vahetusjalanõud selleks ettenähtud kohta, hoides puhtust ningoma garderoobiboksis. Õppetööks vajalikud vahendid (ka kehalise kasvatuse riided ) võetakse kaasa oma klassiruumi.
4. Garderoobi lähevad õpilased pärast seda, kui klassil kõik tunnid on lõppenud. Muul ajal on garderoobis viibimine keelatud.
5. Garderoobi uksed avatakse koolist lahkumiseks vastavalt tundide lõppemise graafikule.
6. Õpilased, kes peavad enne tundide lõppu mingil põhjusel koolist lahkuma esitavad garderoobi pääsemiseks:
- Alg- ja põhikooli õpilased – klassijuhataja poolt õpilaspäevikusse kirjutatud loa, kus on ära märgitud lahkumise põhjus ja kellaaeg; kooli arsti poolt väljastatud tõendi
- Gümnaasiumi õpilased – klassijuhataja või õppealajuhataja tõendi, milles on ära märgitud õpilase nimi, klass, lahkumise põhjus ja kellaaeg; arsti poolt väljastatud tõendi.
7. Õpilased käituvad garderoobi töötajatega viisakalt, täites nende põhjendatud korraldusi.