Raamatukogu kasutamise kord 

 1. Raamatukogu teenindab kõiki Tallinna Lilleküla gümnaasiumii õpilasi, õpetajaidtöötajaid.
 2. Lugejaks registreeritakse õpilast klassinimekirja alusel. Õpetajaid ja koolitööisikuttõendava dokumendi alusel.
 3. Raamatukogus säilitab lugeja korda ja vaikust, hoiab raamatukogu vara.
 4. Lahkudes paneb lugeja riiulist võetud raamatud, ajalehed ja ajakirjad oma kohale tagasi.
 5. Põhikogust ei laenutata välja teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare. Koju laenutatakse neid vaid erandkorras (referaatide, uurimistööde tegemiseks). Tagastustähtaeg lepitakse raamatukogutöötajaga kokku.
 6. 1.- 12. klasside õpilastele laenutatakse õpikuid klassijuhatajate kaudu. 1. klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat.
 7. Gümnaasiumiastme õpilased ei saa töövihikuid tasuta
 8. Töövihiku kaotamise korral õppeaasta kestel muretseb õpilane uue töövihiku omal kulul.
 9. Õppeaasta jooksul kasutatavatesse õpikutesse märgib õpilane oma nime.
 10. Õpilane paneb õpikule ümbrispaber või -kile. Kirjutab õpikusse oma nime
 11. Lugeja tagastab õppeaasta lõpuks kõik laenutatud teavikud ja õpikud.
 12. Kaotatud, rikutud või tagastamata õpiku korral tasub õpilane või kooli töötaja õpiku ühekorde maksumuse
 13. Kaotatud ilukirjandusliku või teatmeteose asendab õpilane või kooli töötaja võrdväärse teatmikuga või tasub ühekordse maksumuse.
 14. Õpilasele ei anta lõputunnistust või dokumente koolist lahkumisel, kui tal on võlgnevused kooliraamatukogus.

<-- Tagasi