Turvalisuse tagamine koolis

Turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis on tarvitusel järgmised meetmed:

Vaimne turvalisus:

 • Koolis suunatakse kasutama õppimis- ja õpetamismeetodeid, mis arendavad õpilastes koostöö- ja suhtlemisoskusi, sallivust;
 • Kõigi õpilastega toimuvad arenguvestlused;
 • Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog, kooliõde;
 • Pööratakse erilist tähelepanu „meie-tunde“ loomisele koolis;
 • Koolis on välja töötatud „Hädaolukorra lahendamise plaan”.

Füüsiline turvalisus:

 • Koolis on nõuetele vastav tulekustutite arv, ATS ja signaali automaatne edastus häirekeskusesse, võimalus koolipere kooliraadio kaudu kohe ohust teavitada;
 • Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides;
 • Koostatud on riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava;
 • Õpetajad ja kooli töötajad on läbinud esmaabi andmise ja kriisisituatsioonis käitumise koolituse;
 • Igal aastal toimuvad evakuatsiooniõppused;
 • Kooli on paigaldatud õpilaste turvalisuse tagamiseks 26 valvekaamerat;
 • Koolis töötab valvur.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Turvalisuse tagamine koolis