Kooli missioon ja visioon

Missioon

Tallinna Lilleküla Gümnaasium on omanäoline, modernne ja turvaline õppeasutus, mis võimaldab hariduse omandamist ning õpilaste võimetekohast arengut nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Kooli missioon väljendub kooli tunnuslauses "Teadmiste toel tegusaks".

Kooli visioon

Kool on jätkusuutlik, innovaatiline ja pidevalt arenev õppeasutus, kus ühe asutusena tegutsevad kõikide kooliastmetega põhikool ja gümnaasium ning kus on loodud head võimalused hariduse omandamiseks 1.-12. klassini.

Meie eesmärgiks on vaimsus, haritus ja eetilisus.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis hariduse omandanud õpilane on laia silmaringiga, keskkonnateadlik, infoühiskonnas edukas, koostöövõimeline, motiveeritud ja iseseisev õppija, kes väärtustab õppimist ning eneseteostust.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Kooli missioon ja visioon