Tallinna Lilleküla Gümnaasium liitus sellest õppeaastast koolirahu projektiga

Koolirahu lepingut tutvustati kooli avaaktusel kogu kooliperele, mille järel koolijuht allkirjastas koolirahu lepingu koos õpetajate ja õpilaste esindajaga. Lisaks allkirjastab iga klass oma klassi koolirahu lepingu klassijuhataja tunnis. Soovides, et 2019/2020 õppeaasta jooksul on meie koolis töine ja sõbralik õhkkond ning kogu koolipere koostöö tugineb üksteise mõistmisele ja usaldusele. 

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.  

Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:
• märkab, kuulab ja tunnustab;
• on salliv ja sõbralik;
• osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
• hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
• annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik. 


Oleme üksteisele heaks eeskujuks - muutused algavad meist endist!  

 

Sa oled siin: Avaleht Tallinna Lilleküla Gümnaasium liitus sellest õppeaastast koolirahu projektiga