Maikuine projektipäev pakkus erinevaid tegevusi

Kevadiselt ilusal kolmapäeval, 22. mail oli koolis taas teistmoodi koolipäev, kus tavalisi koolitunde ei toimunud ja õpiti klasside kaupa kas looduses, vanalinnas või Kadriorus, kuskil muuseumis või tegeldi arvutiklassis virtuaalmaailma loomisega. Alljärgnevalt mõned näited projektipäeva tegevustest.
 
1.b klass veetis päeva Kadrioru pargis, kus töötati rühmades. Päeva aitasid läbi viia lastevanemad. Iga tiim käis Kadriorus ringi, käes kaart läbitavate punktidega ning küsimustega iga punkti kohta. Läbi said käidud kõik Kadrioru olulised kohad - tiigiäärne, loss ja lilleaed, lastepark, päikesekell, kontserdiväljak, Peetri maja ning Jaapani aed.
 
Kokkulepitud kellaajal said kõik tiimid taas kokku ning enne kooli tagasi suundumist pidasid kõik kohapeal ka väikse pikniku. Oli vahva ja meeleolukas päev.
 
 
 Kevadinepr2019.14
 
Foto: Kristiina Remmel
 
1.c klass käis koos klassijuhataja Maie Lepikuga Kadrioru kunstimuuseumis, kus osales muuseumitunnis "Kunstiga kiusamise vastu". Kunstimuuseumi maale analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes said lastest kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusuolukordi paremini märgata ka väljaspool klassiruumi. Tunni lõpus valmis klassi kiusamisvastane leping, millele kõik allkirja andsid.
 
 
Kevadinepr2019.6
 
Foto: Maie Lepik
 
2.b klass käis projektipäeval Löwenruh pargis. Ilm oli erakordselt soe ja päikseline.
Rühmatööna tehti fotosid loodusest, looduslikust materjalist tehtud lõvi peast ja kooli logost, taimedest ja lindudest, mänguväljakust koos seal tegutsevate superkangelastega ning tegelastest laste enda koostatud raamatule „Lõvi legend“. Pärast rühmaülesannete täitmist jäi aega pargis mängimiseks ning vabal teemal fotode tegemiseks. Kõikidest rühmatöödest kokku valmib ka väike ülevaatlik näitus.
  
Kevadinepr2019.12
 
Fotol on raamatu „Lõvi legend“ fotograaf ja autor Arabella Hannilo (paremal) koos raamatu kaasautorite ja fotoillustratsioonide tegelastega.
Foto: Anniki Hannilo

2. c klass käis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis muuseumitunnis „Savikohvik”, kus lapsed said tutvuda näituse keraamika väljapanekuga ning ka ise savist voolida. Kuna näituse väljapanekul oli mitmeid savist puu- ja juurvilju, siis valmisid ka lastel endil savist viljad. „Näitus oli tore ja meeldejääv, kuid 2. klassile tundus raske nii pikalt kuulata,” arvas klassijuhataja Merilin Kruuspan.
 
Kevadinepr2019.8
 
Foto: Merilin Kruuspan
 
3.a klass käis Pääsküla rabas. Pildil naudivad lapsed loodust.
 
Kevadinepr2019.7
 
Foto: Marju Tilk 
 
 
5. klasside õpilased harjutasid tiimitööd, olid loovad ja õppisid valmistama lihtsat animatsiooni. Ülesandeks oli, mõeldes suvisele tantsu- ja laulupeole, luua gif teemal "Läheme peole". Gif on lihtne animatsioon, kus rida fotosid pannakse kindlas järjekorras vahetuma nii, et tekiks liikumisefekt. Lisaks peab pildi seeria algama ja lõppema sama kaadriga.
Mitte iga koostöö ei laabunud tõrgeteta, kuid lõpuks jõudsid kõik töörühmad toredate klippideni.
 
 
Seitsmendikud seiklesid Kadriorus. Iga rühm sai kuus mõistatust, mille lahendamine viis teatud punktini Kadriorus. Leitud monumendi, majakese, lillepeenra, muuseumi või muu vaatamisväärsuse juures tuli teha selfi ning otsida internetist objekti kohta lisateavet. Rühm nr 2 pidi lõpuks leidma Eesti ärkamisaja suurkuju, kelleks osutus F. R. Kreutzwald. Rõõmsalt tehti viimane pilt ja meenutati sel kevadel loetud "Kalevipoega".
 
”Projektipäeval saime teada palju uut Eesti suurkujude kohta ning õppisime paremini kaarti lugema. Küsisime töö käigus abi infoleti töötajatelt ja nad olid väga abistavad. Meile kõigile meeldis tänane projektipäev,” arvas õpilane Henri Nõulik.
 
Kevadinepr2019.11
 
Foto: Henri Nõulik
 
8. klassid rakendasid Harku loodusrajal loodusainetes õpitud teadmisi praktilistes tegevustes. Tuli kaardi järgi orienteeruda ja leida üles kontrollpunktid, kus ootamas õpetajad oma valdkonna ülesannetega. Nii tuli õpilastel mõõta nõlva kõrgust ja kallet, määrata asimuuti ja joonistada silmamõõduline plaan, mõõta UV kiirgust ja puu kõrgust, määrata kellaaega Päikese abil, mõõta vee voolukiirust ja määrata vee pH tase, püüda veeloomi ja neid ära tunda jne. Ilm oli suurepärane ja kõik kaheksandikud olid väga tublid, tegutsesid huvi ja innuga, purustati ka varasemad raja läbimise kiirusrekordid. Kiitus kõigi looduainete õpetajate poolt!
 
Kevadinepr2019.9
 
 
Kevadinepr2019.10
 
Piltidel on 8.b klassi õpilased. Esimesel pildil on Laura Rebane ja Hanna- Liisa Võhandu joonistamas plaani ja teisel Hans Harald Peep, Märt Pärnaste, Karl Salusaar, Ralf Miikael Meier ja Niharlspraveen Ananthan lahendamas viimaseid ülesandeid raja lõpppunktis.
Fotod: Kaire Mäe

Projektipäev 9. klassidele viis nad koos kehalise kasvatuse õpetajate Meelis Rumi, Sirje Volmeri ja Pirgit Purjuga avastama Paljassaare hoiuala. Alguses saadi õpetajatelt veidi teadmisi hoiuala kohta. Siis läbiti päikseline matkarada. Teele jäid mitmed vaatamist vajavad kohad ja piknik. Kokku sai matkatud 8,9 km.
 
Kevadpr2019.1
 
 
Kevadpr2019.2
 
Fotod: Meelis Rum

10. klassid seiklesid rühmadeks jagatuna vanalinnas keskaja ja Indrek Hargla jälgedes. Eesmärgiks oli õppida tundma oma kodulinna vaatamisväärsusi ja olla võimeline ise ekskursiooni korraldama. „Meie rühm ronis ka Oleviste kiriku torni ja Toomkiriku tornis rääkis Jochen Komp kiriku ajaloost ja ehitamisest,” kirjutas õpetaja Irene Artma.
 
Kevadpr2019.4
 
 
Kevadpr2019.3
 
Fotod:  Irene Artma
 
Sa oled siin: Avaleht Maikuine projektipäev pakkus erinevaid tegevusi