Meie kool sai tunnustuse Turvaline Kool 2015

28. mail võttis meie kooli direktor Jaan Paas Lillepaviljonis vastu Tallinna haridusameti tunnustuse Turvaline Kool 2015. Sellise tunnustuse said kolm Tallinna kõige turvalisemat munitsipaalkooli.
 
Hindamisel arvestati õppekeskkonna ja territooriumi turvalisust, riskianalüüsi tegevuskava ja kriisiolukorras tegutsemise analüüsi, liiklusalast kasvatustööd ja selle tulemusi, koolikiusamise ennetust ja selle tulemuslikkust ja koolikohustust mittetäitvate õpilaste tugisüsteemi tulemuslikkust. Alljärgnevalt on toodud mõned näited tulemuslikkuse kohta koolis turvalisuse tagamisel.
 
Kooli maja ja territoorium on puhas ja turvaline, loodud on head tingimused õppekava täitmiseks. Koolis on au sees sportimine, liikumine, ühistegevused õues (jüriööjooks, ülekoolilised matkapäevad, liikumisnädalale pühendatud üritus “Lilleküla muuvib”, spordipäevad, klassidevahelised võistlused).
 
Koolis ei ole õnneks toimunud raskeid õnnetusi ega suuri kriisisituatsioone, aga õpilased oskavad iga-aastaste evakuatsiooniõppuste tõttu kiiresti evakueeruda, enamik õpetajatest on läbinud esmaabi koolituse, koolis ei juhtunud sel õppeaastal ühtegi tööõnnetust.
 
Liiklusalase kasvatustöö tulemuslikkuses toodi välja, et õpilased kannavad helkureid, Kuldnoka tänav on osaliselt muudtud ühesuunaliseks, meediaõpilased teevad noorematele õpilastele liiklusalaseid õppefilme, aina rohkem õpilasi eelistab liiklemiseks jalgratast, meie kooli õpilastega ei ole sel õppeaastal toimunud raskeid liiklusõnnetusi.
 
Koolikiusamise ennetuses on olulisim probleemide varane märkamine ja sekkumine, juhtumipõhine lähenemine. Iga õpilase probleem on tähtis ja sellele leitakse lahendus. Kool on ühinenud Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vaba kool”.
 
Kool on taganud koolikohustuse täitmise. 2014. aastal lõpetasid kõik õpilased põhikooli ja klassikursuse kordajaid ei olnud, koolist ei langenud mitte ühtegi õpilast välja.
 
Turvalise kooli auhinna katteandmine 2015
 
Direktor Jaan  Paas võtab vastu tunnustuse.
 
Turvaline kool 2015 auhind
 
Auhinnad ja tunnustus.
Sa oled siin: Avaleht Meie kool sai tunnustuse Turvaline Kool 2015