Jaapani teadurid tutvusid meie kooliga

Koolis võis reedel infotehnoloog Meeri Silla saatel ringi liikumas näha külalisi Jaapanist. Tegemist oli Tokyo rahvusvahelise ülikooli teaduritega, kes otsisid võimalusi tutvuda, kuidas Eesti koolides kasutatakse infotehnoloogilisi vahendeid, ja kes e-Riigi Akadeemia kaudu sel eesmärgil meie kooli sattusid. Neid huvitasid meie koolis kasutatavad infotehnoloogilised vahendid, virtuaalsed õpikeskkonnad ja kõik sellega seonduv.
 
Jaapani külalised olid Meeri Silla sõnul hästi ette valmistunud, tõlkinud Google'i onlain-keeletõlke abil meie kooli kodulehe jaapani keelde ja oskasid seetõttu esitada väga asjatundlikke küsimusi.
 
Põgusalt viibiti 2. klassi programmeerimise, 3. klassi arvutiõpetuse ning 1. klassi matemaatika tunnis. Külalistele meeldis, et õpilased kasutavad ka enda nutivahendeid õppimiseks ning et õpilastel on võimalik kasutada erinevaid õpikeskkondi ka kodus. Kõige rohkem meeldis neile 2. klassi programmeerimise tund. Jaapanis õpitakse arvutialaseid teadmisi vaid arvutiõpetuse tunnis, seetõttu oli külalistele uudis nii see, et meie koolis õpilastele juba nii varakult programmeerimise põhitõdesid tutvustatakse, kui ka see, et meie õpilased kasutavad arvutit või IPadi ka tavalistes ainetundides ja teevad seda vilunult.
 
Külalised nentisid, et meie koolis kasutatavate põhimõtete rakendamine tuleks kasuks ka nende koolides.
 
 
 
Selline sissekanne jäi kooli külalisraamatusse.
Sa oled siin: Avaleht Jaapani teadurid tutvusid meie kooliga