KANTSELEI AVATUD 9.00 – 14.00

Oleme kollektiivpuhkusel 13.07 – 31.07.

Ilusat koolivaheaega ja puhkust! Kohtumiseni sügisel!

Põhikooli aktus 2015

Meie kool sai tunnustuse Turvaline Kool 2015

28. mail võttis meie kooli direktor Jaan Paas Lillepaviljonis vastu Tallinna haridusameti tunnustuse Turvaline Kool 2015. Sellise tunnustuse said kolm Tallinna kõige turvalisemat munitsipaalkooli.
 
Hindamisel arvestati õppekeskkonna ja territooriumi turvalisust, riskianalüüsi tegevuskava ja kriisiolukorras tegutsemise analüüsi, liiklusalast kasvatustööd ja selle tulemusi, koolikiusamise ennetust ja selle tulemuslikkust ja koolikohustust mittetäitvate õpilaste tugisüsteemi tulemuslikkust. Alljärgnevalt on toodud mõned näited tulemuslikkuse kohta koolis turvalisuse tagamisel.
 
Kooli maja ja territoorium on puhas ja turvaline, loodud on head tingimused õppekava täitmiseks. Koolis on au sees sportimine, liikumine, ühistegevused õues (jüriööjooks, ülekoolilised matkapäevad, liikumisnädalale pühendatud üritus “Lilleküla muuvib”, spordipäevad, klassidevahelised võistlused).
 
Koolis ei ole õnneks toimunud raskeid õnnetusi ega suuri kriisisituatsioone, aga õpilased oskavad iga-aastaste evakuatsiooniõppuste tõttu kiiresti evakueeruda, enamik õpetajatest on läbinud esmaabi koolituse, koolis ei juhtunud sel õppeaastal ühtegi tööõnnetust.
 
Liiklusalase kasvatustöö tulemuslikkuses toodi välja, et õpilased kannavad helkureid, Kuldnoka tänav on osaliselt muudtud ühesuunaliseks, meediaõpilased teevad noorematele õpilastele liiklusalaseid õppefilme, aina rohkem õpilasi eelistab liiklemiseks jalgratast, meie kooli õpilastega ei ole sel õppeaastal toimunud raskeid liiklusõnnetusi.
 
Koolikiusamise ennetuses on olulisim probleemide varane märkamine ja sekkumine, juhtumipõhine lähenemine. Iga õpilase probleem on tähtis ja sellele leitakse lahendus. Kool on ühinenud Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vaba kool”.
 
Kool on taganud koolikohustuse täitmise. 2014. aastal lõpetasid kõik õpilased põhikooli ja klassikursuse kordajaid ei olnud, koolist ei langenud mitte ühtegi õpilast välja.
 
Turvalise kooli auhinna katteandmine 2015
 
Direktor Jaan  Paas võtab vastu tunnustuse.
 
Turvaline kool 2015 auhind
 
Auhinnad ja tunnustus.

Direktor tunnustas 2014./2015. õa parimaid

26. mail tunnustas direktor oma vastuvõtul 2014./2015. õppeaasta parimaid õpilasi. Sellel aastal esitati tunnustuse saamiseks kokku 50 kandidaati, kellest meie kooli kõrgeima tunnustuse pälvis 27 õpilast.
 
Õppimise kategoorias
Kaspar Mathias Korrol (1.a), Tii Salumets (2.b), Mirtel Rist (2.c), Karite-Mirell Mander (3.b), Grete-Lii Leinsalu (5.a), Chiara Cicetti (5.b), Kertu-Triin Roosmann (5.c), Sirli Staub (6.c), Ragne Vaik (7.b), Paula Silland (8.b), Emily Joy Krohn (9.a), Evelyn Hammerbeck (9.b), Sten Artur Laane (9.c) ja Maris Pille (12.r).
 
Spordi kategoorias
Oskar Pukk (3.a), Rimmo Kadapik (3.c), Kaspar Daniel Laherand (4.a), Henry Veetamm (9.c), Kristo Siimer (9.c) ja Helis Pajuste (11.l).
 
Huvitegevuse kategoorias
Johanna Martinson (3.a), Henri Ojaste (5.a) ja Tuuli Rinde (5.c).
 
Koolielu edendamise kategoorias
Kadri Ustav (10.b), Karl Stamm (11.r), Anna-Maria Rebane (11.r) ja Georg Seema (11.r).

Pärast pidulikku osa, mis koosnes etteastetest, tunnustuste kätteandmisest ja auraamatusse kirjutamisest, tehti grupipilt ja igaühest ka eraldi pilt. Pidulikku meeleolu aitasid musitseerides luua Ruff-Rufina Nikolajeva, Patrick Mauer, Hans-Harald Peep, Rebeka Lilleorg ja Anett Arutamm.
 
Pidulikule osale järgnenud banketil pakkusid kodunduse valikaine õpilased, keda juhendas õpetaja Lea Laus, oma valmistatud suupisteid.
 
direktori vastuvott 2015
Sa oled siin: Avaleht