Mäguasjade kogumise kampaania

Jaapani teadurid tutvusid meie kooliga

Koolis võis reedel infotehnoloog Meeri Silla saatel ringi liikumas näha külalisi Jaapanist. Tegemist oli Tokyo rahvusvahelise ülikooli teaduritega, kes otsisid võimalusi tutvuda, kuidas Eesti koolides kasutatakse infotehnoloogilisi vahendeid, ja kes e-Riigi Akadeemia kaudu sel eesmärgil meie kooli sattusid. Neid huvitasid meie koolis kasutatavad infotehnoloogilised vahendid, virtuaalsed õpikeskkonnad ja kõik sellega seonduv.
 
 
Jaapani külalised olid Meeri Silla sõnul hästi ette valmistunud, tõlkinud Google'i onlain-keeletõlke abil meie kooli kodulehe jaapani keelde ja oskasid seetõttu esitada väga asjatundlikke küsimusi.
 
 
Põgusalt viibiti 2. klassi programmeerimise, 3. klassi arvutiõpetuse ning 1. klassi matemaatika tunnis. Külalistele meeldis, et õpilased kasutavad ka enda nutivahendeid õppimiseks ning et õpilastel on võimalik kasutada erinevaid õpikeskkondi ka kodus. Kõige rohkem meeldis neile 2. klassi programmeerimise tund. Jaapanis õpitakse arvutialaseid teadmisi vaid arvutiõpetuse tunnis, seetõttu oli külalistele uudis nii see, et meie koolis õpilastele juba nii varakult programmeerimise põhitõdesid tutvustatakse, kui ka see, et meie õpilased kasutavad arvutit või IPadi ka tavalistes ainetundides ja teevad seda vilunult.
 
 
Külalised nentisid, et meie koolis kasutatavate põhimõtete rakendamine tuleks kasuks ka nende koolides.
 
 
 
Selline sissekanne jäi kooli külalisraamatusse.

Avalduste vastuvõtt eelkooli on lõppenud

 
Avalduste vastuvõtt eelkooli on lõppenud, kuna rühmad on komplekteeritud. 
 
Eelkooli õppetöö algab 1. oktoobril ja lõpeb 29. aprillil. Õppetöö toimub esmaspäeval ja kolmapäeval kell 16.00-17.30.
Õppetööd ei toimu riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel. Kuutasu 15€.
Kirjalikud lepingud koostame õppetöö alguses, 1. oktoobril.

Gümnaasiumi lõpuaktus

 

Meie kooli koorid lähevad laulupeole

Kuna suvisel laulupeol Tallinna Lauluväljaku laulukaare alla kõik koorid ei mahu, valis žürii kooride hulgast ettelaulmise taset hinnates välja parimad. Selgus, et nii meie kooli mudilaskoor kui ka lastekoor läbis valikusõela ja on kutsutud esinema suvel toimuvale laulupeole. Mudilaskoori juhatab õpetaja Kristiine Mõttus, lastekoori õpetaja Reilika Krims.
Mudilaskooris käib 70 last, aga kuna konkurss oli tugev, siis žüriile ette laulmas oli kogu koorist 40 õpilast. Loosiõnn ettelaulmisepäeval õpilaste arvates ei naeratanud: laulda tuli lisaks kohustuslikule laulule "Kallis kodu" (K. E. Sööt/Eesti rahvaviis/seadnud R. Päts) vokaaltehniliselt kõige keerulisem ja nõudlikum laul - P. Uusbergi "Lauldes". Õpetaja Kristiine Mõttuse arvates said lapsed sellega väga edukalt hakkama ning tunne oli Salme Kultuurikeskuses hea.
Lastekooril, kuhu kuulub 29 last, tuli žürii ees esitada O. Ehala "Laul inimlikkusest" ja G. Ernesaksa "Mu isamaa". Lastekoori laulmise taset laulupeole pääsemiseks hindas žürii 10 palli süsteemis hindega 9. See on väga hea tulemus. Reilika Krimsi arvates õnnestus ettelaulmisel kõik ja koori kõla oli ilus. Meie lapsed olid väga tublid!
Kohtumiseni laulu- ja tantsupeol! 
laulupeo logo
Sa oled siin: Avaleht